Om FredensborgFordi

FredensborgFordi a.m.b.a. er et andelsselskab, der med afsæt i fællesskabet vil understøtte og bidrage til handelslivet i Fredensborg, så Fredensborg også har en aktiv og levende bymidte i fremtiden. Det handler ikke om at genskabe det byliv der var engang, men om at nyskabe dét, der er nu.

Fredensborgs boghandel spiller en central rolle i andelsselskabet. Efter at boghandlen har været til salg i mere end to år gik 6 personer sammen for at videreføre boghandlen som et andelsselskab (a.m.b.a.). Gennem selskabet ejer andelshaverne i fællesskab boghandlen, ligesom vi kender det fra vores SuperBrugs. Det betyder, at en andelshaver har 1 stemme, uanset hvor mange andele, man ejer. Det er helt demokratisk: 1 andelshaver = 1 stemme. FredensborgFordi a.m.b.a. har til formål at drive boghandlen som en rentabel og bæredygtig forretning med en social vision, hvor overskuddet vil blive reinvesteret i by-og handelslivet i Fredensborg by.

Sådan vil FredensborgFordi a.m.b.a. investere i handelslivet i Fredenborg by:

Købe boghandlen og drive den videre som en moderne og solid forretning med en vision om at være et litterært og kulturelt samlingspunkt, som giver byens borgere de bedste oplevelser via et bredt sortiment af bøger, kontor- og trendartikler samt forfatteraftener og andre arrangementer. 

Donere en del af boghandlens overskud til sociale, kulturelle og andre erhvervsformål, der understøtter livet i bymidten.

På længere sigt forpligte sig økonomisk i forhold til at tiltrække, udvikle eller overtage andre detailhandels virksomheder over en kortere eller længere periode.

Skabe bæredygtige rammer for evt. (generations)overtagelse af en butik i byen.                  

Skabe rammer for involvering af frivillige og den unge generation i byen gennem "ungearbejde" i de virksomheder, som FredensborgFordi a.m.b.a. ejer helt eller delvist. 

FredensborgFordi skaber liv i gågaden med en andelsboghandel

Vedtægter

De midler som FredensborgFordi a.m.b.a. har, og andelshaverne ejer i fællesskab, kan kun gå til det, der er bestemt i vedtægterne. Tilbudsskrivelsen i forbindelse med køb af boghandlen er lavet i samarbejde med Poul og er underskrevet af alle parter.