Generalforsamling 2024

Indkaldelse

Indkaldelse til Generalforsamling i FredensborgFordi a.m.b.a

Kære andelshaver i FredensborgFordi a.m.b.a.

Hermed fremsendes indkaldelse til generalforsamling i FredensborgFordi amba. Generalforsamlingen kommer til at foregå

Onsdag den 24. april 2024 kl. 19.30-21.00

 i Kulturhuset Den Gamle Biograf

Jernbanegade 4, 3480 Fredensborg

Dokumenter

Alle dokumenter som f.eks. dagsorden, årsrapport, budget og forslag til generalforsamlingen vil være tilgængelig på hjemmesiden: fredensborgfordi.dk/generalforsamling-2024. Det er således dér, du kan hente informationerne efterhånden som de bliver offentliggjort, jf. beskrivelsen på hjemmesiden.

Forslag

Alle andelshavere kan aflevere forslag til generalforsamlingen. Forslagene skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. den 10. april 2024. De skal sendes på e-mail via kontakt@fredensborgfordi.dk eller afleveres skriftligt i Fredensborg Boghandel inden kl 17.30 den 10. april 2024.

De bedste hilsner og på bestyrelsens vegne

Marie Louise Hartvig Widding

 

Hvis der er behov for hjælp, er I velkomne til at kontakte bestyrelsen via kontakt@fredensborgfordi.dk. Bemærk, at flere bestyrelsesmedlemmer arbejder i dagtimerne, hvorfor I vil kunne opleve at få svar eftermiddag eller aften.

Dagsorden

Her er dagsordenen for generalforsamlingen 2024.

Regnskab & Budget

Årsrapport 2024 for FredensborgFordi A.M.B.A. offentliggøres den 10. april 2024

Forslag

Forslag til generalforsamlingen 2024 har deadline 10. april 2024 og offentliggøres her den 17. april 2024

Forslag 1:

Bestyrelsen i FredensborgFordi amba stiller forslag om at der nedsættes  en 5 års jubilæumskomite i forbindelse med FredensborgFordi ambas 5 års fødselsdag i 2025, der skaber en event ifbm. Slotsmarked 2025.

Skriftligt referat 

Referat af generalforsamlingen 2024 kommer her senest den 24. maj 2024

Spørgsmål & svar

Hvordan afleverer man forslag til generalforsamlingen?
Alle andelshavere kan aflevere forslag til generalforsamlingen. Forslagene skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. den 10. april 2024. De skal sendes på e-mail via kontakt@fredensborgfordi.dk. Hvis det ikke er muligt at sende en e-mail, kan forslag afleveres skriftligt i Fredensborg Boghandel senest den 10. april 2024 kl 17.30.