Bestyrelsen

FredensborgFordi a.m.b.a. er et andelsselskab med en bestyrelse bestående af 6 medlemmer. Bestyrelsesarbejdet er baseret på vores frivillige kræfter, og vi er alle drevet af det fælles mål - at støtte by- og handelslivet i Fredensborg by. Du kan kontakte bestyrelsen her.

 

Marie-Louise

Marie Louise Hartvig Widding
Bestyrelsesformand
Professionel byudvikler og ansvarlig for den strategiske udvikling af ambaet. Er ansigtet udadtil i forhold til samarbejdet med byens stakeholdere.

Jonna

Jonna Egholm Andersen
Næstformand
Tidligere bestyrelsesformand i SuperBrugsen gennem 15 år og garant for udfoldelsen og plejen af andelstankegangen.

Christian-Widding

Christian Widding
Sekretær
Arbejder som jurist i en farma virksomhed.
Håndterer sekretær opgaven i FredensborgFordi og har ansvaret for stiftelsen af selskabet.

Søren

Søren Wiberg
Kasserer
Tidligere ejer af egen boghandel og bestyrer af boghandel i Hillerød og har hands-on kendskab til Fredensborg boghandel. Har ansvaret for det finansielle overblik.

Rene

René Jakobsen
Bestyrelsesmedlem 1
Arbejder som CCO i et juridisk rådgivningsfirma. Med sine +15 års erfaring med strategi, ledelse og kommunikation bidrager René med sparring i forhold til udviklingen og forankringen af ambaet.

Trine Budtz
Bestyrelsesmedlem 2

Jurist i en faglig organisation. Deltager bl.a. til arrangementer, hvor Fredensborg Boghandel er repræsenteret og er med til at udvikle og afvikle BOGboblerne. Er desuden kontaktperson i forbindelse med GDPR.