Spørgsmål

Her kan du få svar på en række spørgsmål angående købet af byens boghandel og andelsselskabet FredensborgFordi a.m.b.a.
Finder du ikke svaret på dit spørgsmål her, er du også meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Spørgsmål om byens boghandel

Udbetales dividende for min investering i boghandlen? 

Selskabet udbetaler ikke dividende. Alle midler går til at drive dels boghandlen samt aktiviteter og arrangementer i boghandlen, til at kunne donere midler til sociale og kulturelle formål i bymidten og til at kunne investere i andre butikker i bymidten.

Hvilke produkter kan jeg købe med de 10% rabat, som jeg får som del af at være andelshaver? 

Din rabat som andelshaver gælder for de fleste produkter i boghandlen - dog ikke frimærker, magasiner, i forvejen nedsatte varer og varer med kvantumsrabatter. Medbring dit andelsbevis i boghandlen for at få 10% rabat.

Hvor meget af boghandlen kan man eje?

FredensborgFordi a.m.b.a. bygger på princippet om 1 person, 1 stemme. Det kan derfor aldrig blive sådan, at der kan være enkeltpersoner, der ejer størstedelen af andelsselskabet. Alle andelshavere kommer til at eje FredensborgFordi a.m.b.a. i fællesskab og alle har samme stemme uanset hvor mange penge, man har købt andelsbevis for.

Hæfter jeg personligt, hvis det går dårligt med boghandlen? 

FredensborgFordi er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.). Det betyder, at du kun kan miste de penge, som du har betalt for dit andelsbevis(er).

Hvordan kan man købe et andelsbevis med kontanter?

Du er velkommen til at kontakte bestyrelsen, så vi kan hjælpe dig med at købe dit andelsbevis med kontanter.

Kan man få et nyt andelskort? 

Når man bliver andelshaver, får du dit eget andelskort, du kan bruge til at få 10% i rabat på de fleste varer i boghandlen - og du skal også bruge andelskortet som adgangsbillet til generalforsamlingerne. Mister du dit andelskort, kan du få et nyt i boghandlen for 50 kr.

Spørgsmål om andelsselskabet FredensborgFordi a.m.b.a.

Hvordan bruges de penge, som jeg har indbetalt og fået andelsbevis på?

De vil blive brugt til at købe og drive boghandlen videre.

Kan jeg købe flere andelsbeviser?

Ja - du kan købe lige så mange andelsbeviser, du ønsker. Køb andelsbeviser her.

Kan der stå to personer på et andelsbevis?

Der kan kun stå én person på et andelsbevis.

Kan jeg få mine penge retur?

Ja - og hvordan du kan få det er bestemt af vores vedtægter.

Kan jeg give et andelsbevis som gave?

Ja, det kan du godt! Du skal bare huske at skrive gave-modtagerens navn på andelsbeviset/erne. Andelsbeviser er personlige, så derfor skal personens navn fremgå.

Kan min virksomhed købe et andelsbevis?

Ja, andelsbeviser kan købes af virksomheder og trækkes fra som en udgift. Vi anbefaler, at du rådfører dig med din bogholder i forhold til bogføring af udgiften.

Hvad sker hvis FredensborgFordi ikke kan løbe rundt og generere et overskud?

Så bliver FredensborgFordi a.m.b.a. nødt til at lukke til sidst. Det kan også betyde, at de penge, du har brugt på dit/dine andelsbevis/er går tabt. Men FredensborgFordi a.m.b.a. eller banker/kreditorer vil aldrig kunne kræve, at du skal være med til at dække et eventuelt underskud. Det er derfor, at et andelsselskab er et selskab med ‘begrænset ansvar’.

Hvad er et a.m.b.a.?

A.m.b.a. står for ‘andelsselskab med begrænset ansvar’. Det er et selskab, der fungerer på samme måde som COOP og vores SuperBrugs her i byen. Den grundlæggende forskel på et andelsselskab og et privatejet selskab (som feks. et IVS, enkeltmandsvirksomhed eller anpartsselskab (aps)) er, at:
1) Flere ejer selskabet sammen og man kan frit træde ud (hvordan er reguleret ved vedtægterne).
2) Vedtægterne regulerer hvordan selskabet skal drives (samt relevant lovgivning).
3) Andelshavere hæfter ikke personligt for andelsselskabets forpligtelser. Dvs. du kan ‘kun’ miste de penge, du har betalt for dit andelsbevis(er).
4) Der er lige stemmeret uanset antallet af andele, man har købt. Det vil sige: En person, en stemme. Ingen kan købe sig til et flertal.
5) Andelsselskabet skal fremme andelshavernes økonomiske interesser, det vil sige: Der skal være en økonomisk fordel ved at være andelshaver. Derfor får du bl.a. 10% i rabat, når du som andelshaver handler i boghandlen.

Hvem kan blive valgt ind i bestyrelsen?

Alle der er andelshavere kan blive valgt ind i bestyrelsen. Læs i vedtægterne hvad du skal gøre for at stille op til valg.

Hvor længe sidder den stiftende bestyrelse?

Halvdelen af den stiftende bestyrelse er på valg efter et år (dvs. til generalforsamlingen 2020) og den anden halvdel sidder i 2 år og er på valg i 2021. Se også i vedtægterne.

Får bestyrelsen løn?

Nej, bestyrelsen er ikke lønnet, men bestyrelsen har mulighed for at købe boghandlens varer til indkøbspris + moms