Generalforsamling 2021

Fremlæggelse

Offentliggørelse af videooptagelser af fremlæggelsen af dagsordenens punkter

Fremlæggelse af punkterne 1-4 & 7-10: Herunder formandens fremlægelse af bestyrelsens beretning

Punkt 5: Gennemgang af årsrapport

Punkt 6: Gennemgang af budget 2021

Dialog

Den 17. april kunne der stilles skriftlige spørgsmål til bestyrelsen. Der kom ikke nogle spørgsmål

 

Skriftligt referat 

Den 1. maj offentliggøres et skriftligt referat af generalforsamlingen 2021

 

Spørgsmål & svar

Hvordan afleverer man forslag til generalforsamlingen?
Alle andelshavere kan aflevere forslag til generalforsamlingen. Forslagene skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. den 1. april 2021. De skal sendes på e-mail via kontakt@fredensborgfordi.dk. Hvis det ikke er muligt at sende en e-mail, kan forslag afleveres skriftligt i Fredensborg Boghandel senest den 1. april kl 17.30.

Hvorfor bruger I ikke teams, meet eller zoom?
Der er flere årsager til dette: For det første kan der maksimalt være 300 deltagere og så er det en meget stor opgave at facilitere et onlinemøde med eksempelvis 200 deltagere. Desuden er det ikke alle, der er lige fortrolige med disse dialog-platforme. Derfor har vi valgt en digital form, der bedst tilgodeser, at flest muligt kan deltage.

Er det lovligt at afholde en digital generalforsamling, når det ikke står i vedtægterne?
Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse, som muliggør, at selskaber og andre virksomhedstyper også i 2021 kan afholde fuldstændig elektronisk generalforsamling ‒ dvs. uden mulighed for fysisk fremmøde. Læs mere om bekendtgørelsen eller selve bekendtgørelsen