Generalforsamling 2021

Dagsorden

Her er dagsordenen for generalforsamlingen 2021. Videooptagelsen med med gennemgang af dagsordenen kan du se længere nede på denne side.

Vigtige datoer for dig som andelshaver:

1.april: Frist for aflevering af forslag på kontakt@fredensborgfordi.dk
1. april: Frist for tilmelding til den digitale afstemning på. Klik her eller send en mail til tilmelding@fredensborgfordi.dk og oplys navn og fødselsdato.
14. april:
Fremlæggelse og gennemgang af dagsordenen. 
Der vil være videooptagelser af alle punkterne i dagsordenen her på denne side
17. april: Spørgsmål & svar. Det vil ske digitalt via en platform, hvor alle kan skrive spørgsmål, læse med, kommentere. Bestyrelsen svarer alle spørgsmål. Der kommer et link her på siden
18. april: Afstemning. Alle tilmeldte får tilsendt et link til den digitale afstemning via deres mail.

Sådan kommer generalforsamlingen til at forløbe

Generalforsamlingen

Fremlæggelse

Offentliggørelse af videooptagelser af fremlæggelsen af dagsordenens punkter

Fremlæggelse af punkterne 1-4 & 7-10: Herunder formandens fremlægelse af bestyrelsens beretning

Punkt 5: Gennemgang af årsrapport

Punkt 6: Gennemgang af budget 2021

Dialog

Den 17. april offentliggøres link til den skriftlige dialog

Skriftligt referat 

Den 1. maj offentliggøres et skriftligt referat af generalforsamlingen 2021

Spørgsmål & svar

Hvordan afleverer man forslag til generalforsamlingen?
Alle andelshavere kan aflevere forslag til generalforsamlingen. Forslagene skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs. den 1. april 2021. De skal sendes på e-mail via kontakt@fredensborgfordi.dk. Hvis det ikke er muligt at sende en e-mail, kan forslag afleveres skriftligt i Fredensborg Boghandel senest den 1. april kl 17.30.

Hvorfor bruger I ikke teams, meet eller zoom?
Der er flere årsager til dette: For det første kan der maksimalt være 300 deltagere og så er det en meget stor opgave at facilitere et onlinemøde med eksempelvis 200 deltagere. Desuden er det ikke alle, der er lige fortrolige med disse dialog-platforme. Derfor har vi valgt en digital form, der bedst tilgodeser, at flest muligt kan deltage.

Er det lovligt at afholde en digital generalforsamling, når det ikke står i vedtægterne?
Erhvervsministeren har udstedt en bekendtgørelse, som muliggør, at selskaber og andre virksomhedstyper også i 2021 kan afholde fuldstændig elektronisk generalforsamling ‒ dvs. uden mulighed for fysisk fremmøde. Læs mere om bekendtgørelsen eller selve bekendtgørelsen

INDKALDELSEN

VELKOMMEN til den første generalforsamling i FredensborgFordi amba. Generalforsamlingen kommer til at foregår den 14. april her på siden. Dvs. at den 14. april bliver der offentliggjort en video med fremlæggelse af dagsordenspunkter. Den vil være tilgængelig fra kl 8.00. (Se længere nede på denne side).
Al information, dokumenter og dialog omkring generalforsamlingen kan du finde på denne side.

Vi er i alt 854 andelshavere, og det er bestyrelsens vurdering, at der kommer til at gå et stykke tid, før eksempelvis 200 af os vil kunne mødes fysisk til en generalforsamling pga. Covid.19. Derfor bliver denne generalforsamling afholdt digitalt i form af:

1) Videooptagelser af fremlæggelse af dagsordens punkter, herunder formandens beretning og regnskabsaflæggelse 2020
2) Mulighed for skriftlige spørgsmål og svar via en onlineplatform
3) Digital afstemning

Alle løsninger kræver ikke forudgående abonnement eller registreringer. De er således tilgængelig ved at klikke på link, som du kan finde på denne side.

Hvis du har behov for hjælp, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen via e-mail på kontakt@fredensborgfordi.dk. Bemærk, at flere bestyrelsesmedlemmerne arbejder i dagtimerne, hvorfor I vil kunne opleve at få svar eftermiddag eller aften.

OG TAK for jeres kæmpe støtte til, at vores dejlige boghandel fortsat har en plads i bylivet.