Ekstraordinær generalforsamling 24.11.2021

Indkaldelse

FredensborgFordi a.m.b.a indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling 2021. Generalforsamlingen afholdes den 24.11.21 kl 18.15 i Fredensborg Boghandel. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

1. Udskiftning af revisor
Bestyrelsen stiller forslag om at FredensborgFordi a.m.b.a skifter til Nærrevision A/S, CVR-nr. 17 52 43 05. Bestyrelsen vurderer, at samarbejdet med RI revision har ikke fungeret, hvorfor bestyrelsen ønsker en ny revisor forud for regnskabet for indeværende år.

Referat

Hermed referatet af den ekstraordinære generalforsamling